Udskillelse af kloakværket, og deraf følgende navneændring til "Strib Vandværk"

 

Der blev indkaldt til extrordinær generalforsamling den 15. maj kl. 7 aften med flg. dagsorden. "Forslag fra udvalgene til Udskillelse af Kloakværket fra "Strib Vand og Kloakværk" og deraf nødvendige Ændringer i Vedtægterne. Vedtages forslaget, foretages anden Vedtagelse samme Aften", efter en del diskussion blev følgende vedtaget med 43 stemmer mod 2:

Strib Vand og Kloakværk

De nuværende Kloakhavere overtager Kloakværket, som det ligger, mod til Strib Vandværk, at indbetale en Sum stor 1631 kr. 13 øre, jævnfør vedlagte Opstilling, at afbetalte til Vandværket i mindst 10 År med 1/10 hvert År, idet Vandværket forpligter sig til, at afbetale samme Sum på Vandværkets Gæld til Nørre Aaby Sparekasse, som den modtager fra Kloakværket.

Den resterende Gæld forrentes med samme Rente, som Vandværket svarer af sin Gæld til Nørre Aaby Sparekasse hver Termin. Som sit Bidrag til Omkostningerne ved Udskillelsen bidrager Kloakhaverne 10 kr., Vandværket Resten.

Forslag vedlagt specificeret regnskb, havde været sendt rundt blandt interessenterne forud for den extraordinære generalforsamling ledsaget af følgende bemærkning: "Foranstaaende Overenskomst tiltrædes og anbefales af undertegnede Interessenter i "Strib Vanmd og Kloakværk", saaledes, at vi efter dennes lovlige vedtagelse ikke har noget som helst Krav på Kloak overfor Strib Vandværk"

Dette belv underskrevet af 99 interessenter af begge lejre.

Samme aften kl. 21.30 blev de nødvendige lovændringer foretaget alt vedr. kloakværket blev slettet, og navnet ændret til "Strib Vandværk".