Køl og frost
 
Generalforsamlingen 13. februar 1929 ... "Formanden udtalte først nogle smukke ord om afdøde Overmatros Olsbro, der havde været værkpasser siden starten, og passede dette arbejde med stor omhu"... Gæld er nu kun cirka 4000 Kroner og Værdien cirka 51000 Kroner ... "Man har vedtaget, at i nybygninger, skal der nu være fjederhaner, ligesom dette også skal ske, når en vandhane skal kasseres (vaskehuset undtaget) ... Maskinmester Brinkløv fandt, at det var overflødigt at påbyde dette med fjederhaner, man kan jo bruge hanen i kælderen til afkøling ... Inspektør Buhl spurgte, med hensyn til fjederhanerne, om det var bestyrelsen imod, at man foretog afkøling af sine varer ... til Hr, Buhl svarede formanden, at man ikke må lade vandet løbe for at afkøle varer".

Der var i 1929 en meget hård vinter, med mange forsne vandrør til følge; det medførte megen diskussion på generalforsamlingen ... "H. P. Christensen mente, med hensyn til de frosne rør, at det var videnskaben, der var gal, idet man jo altid regnede 1½ alen i dybden, men dette slår ikke til i år"... "Formanden omtalte en interessent, som havde båret sig forkert ad. idet denne havde sat trykpumpe på stikledningen, og muligvis presset is ind i hovedledningen; skal det imidlertid blive værre med de frosne rør, vil bestyrelsen gøre alt, hvad der står i dens magt for at hjælpe interessenterne. I. P. Christensen spåede, at om nogle dage har ingen i den østlige ende af byen vand".

16. februar 1929 ... "Formanden oplyste, at mange interessenter havde henvendt sig for, om ikke der kunne gøres noget for, at få vand. Man drøftede, hvad der kunne gøres. Under forudsætning af, at man kan få nogle transportspande, tilbød Slagter Olsen, at udkøre vand til en pris af minimum 10 kr. daglig + 15 øre, for hver forbruger over 50. Hver forbruger må få ½ transportspand daglig"

At vinteren havde været noget nær en katastrofe for vandværket, fremgår af nogle bemærkninger på de efterfølgende møder.

Bestyrelsesmøde 1. maj 1929 ... "det store vandforbrug, der er forårsaget af den stærke frost i vinter, man har i de sidste dage afprøvet forskellige steder på ledningsnettet, man har i dag fundet en lækage på Jernbanevej. Det vedtoges, at fortsætte med undersøgelsen på bedste måde ... 27. juli Formanden redegjorde for hvad der er foretaget siden foråret, da der var fundet en del brud på ledningen forskellige stedet". ... 18. januar 1930 ... "Aflagde beretning om selskabets status, skyldes isvinteren i fjor." Det blev som følge heraf nødvendigt, at få forhøjet et lån i Nr. Aaby Sparekasse, og få afdragene nedsat"

Tilbage til forsiden