Et vandtårn bygges
 
Grundarealet til selve vandværket blev afgivet vederlagsfrit og bindende af H. G. Münster, som dengang ejede Strib Færgeaard

Det skete sidst på sommeren i 1911 og byggeriet af et vandtårn blev påbegyndt.

kort1912.jpg (8786 bytes)

 

Vandværket kunne levere vand til alle interessenter d. 12. april 1912, så vandtårnet med vandbeholder og brønd med vindmotor er blevet opført i løbet af efteråret 1911 og foråret 1912. Det er gået hurtigt, og der har været mange besværligheder i dette halvår.

taarn1911.jpg (6971 bytes)

 

Værkføreren fra Hurp Maskinfabrik fører ikke tilstrækkeligt tilsyn med arbejdet.

Ringmuren omkring vandbeholderen er styrtet ned i oktober måned 1911

Pudsningen i bunden af vandbeholderen er ikke i orden. Den indeholder et hult rum og skal laves om

Arbejdet bliver ikke færdigt til den aftalte tid, så fabrikken i Nyborg må betale dagsmulkter.

Beholderen er utæt, måske fordi der er brugt forkerte tætningsmidler.

Året efter i 1913 bliver der fundet flere gamle sække i vendbeholderen, og de har vel ligget der fra vandtårnet blev opført. "Skal de ligge der - og hvorfor?" spørger vandværkets bestyrelse fabrikken i Nyborg.

Tilbage til forsiden