De glade tressere...
 
Som alle andre steder i landet skete byudviklingen i Strib meget hurtigt i 1960’erne. Vandværkets aktiviteter afspejler denne udvikling:
I 1960 ansøger grundejerforeningen "Rudbæksbanke" om at blive forsynet med vand

I 1962 nedlægges ny hovedledning op Gl. Slotsvej

I 1964 foreligger vandprojektet for Kåsvænget

I 1969 kommer Solvænget med

I 1971 begynder udstykningen af Stribgårdens jord

 
Rudbæksbanke havde hidtil eget fælles vandværk, Grøns Vandværk, men da vandmængden efterhånden var blevet for ringe, ønskedes en tilslutning til Strib Vandværk. Det kunne ikke lade sig gøre, før der var bygget en ny vandværksbygning ved Rudbæksmøllevej og den gik man i gang med at projektere. I 1962 forelå tilbud på bygning af en vandværksbygning til 89.130 kr..
 
For bl.a. at forbedre vandtrykket til yderkvarterene nedlagdes nye rør i Vestergade i 1961.
 
Jagten på mere vand af god kvalitet fortsatte. Bestyrelsen satte sin lid til 3 boringer ved Brændeskov, som blev foretaget i 1962, men der var desværre intet vand.
 
Problemet med at skaffe vand først i tresserne illustreres også af havevandingstilladelserne:
 
1958 Havevanding tilladt
1959 Havevanding forbudt (forsøgsvis)
1960 Havevanding forbudt
1961 Havevanding forbudt
1962 Havevanding tilladt kl. 19 – 21 (afgift 20 kr.)
1963 Havevanding tilladt kl. 19 – 21 (afgift 20 kr.) – 11. Juni havevanding forbudt.
 
Vinteren i 1962-63 blev en af de koldeste i dette århundrede og mange steder i Strib var jorden frosset mere end 1 meter ned.

Det betød reparation af mange frostskader. Selv hovedledningen blev frostsprængt.

Generalforsamlingen konstaterede i 1963: "Strib er nu blevet så stor, at vandværkets boringer og brønde ikke kan yde mere".

I 1965 var vandværksbygningen ved Rudbæksmøllevej færdig og Rudbæksbanke kunne tilsluttes. Men der opstod straks et nyt problem. På grund af en for lille transformator kunne komme fuld kraft på pumperne, og først da man i 1966 fik en ny og større transformator og dermed mere el, virkede pumperne perfekt.

bygningen.jpg (17098 bytes)

I 1971 blev "Birkehøj Vandværk" overtaget af Strib Vandværk og eftersom udstykninger ville kræve mere vand, planlagdes anlæggelsen af en rentvandstank, som skulle anvendes i spidsbelastningssituationer, og der blev købt den nødvendige jord ved Rudbæksmøllevej.

Den 5. Oktober 1972 afholdtes licitation over anlæg af en 1000 m3 rentvandstank. Prisen var 246.500,- og arbejdet blev overdraget Brdr. Larsen, Middelfart.

 

vandtank.jpg (56550 bytes)

Tilbage til forsiden