Hvor er ledningerne?
 
Tilbage i tiden havde man – når nye ejendomme skulle tilsluttes blot gravet render til hovedledningen (ringledninger), stophaner og stikledninger, lagt rør, dækket til igen og så ladet smeden om at huske, hvor de lå.

Det ønskede bestyrelsen at ændre på, og den 7. Oktober 1982 vedtog den, at hovedledningerne skulle indtagens på kort, og et kartotek til indtegning af stophaner, skulle indkøbes. Indtegningen skulle ske i takt med Naturgas Fyns arbejde med nedgravning af gasrør. Dermed kom en mængde "ukendte" rør og haner med på kortene.

I dag bliver alle nyanlæg omhyggeligt indtegnet og der er indkøbt minesøger, så man lettere kan finde rør og haner i jorden.

I 1983 skiftede vandværket formand. Der var sker det, at den mangeårige formand Chr. Thomsen havde solgt sit hus, og han kunne derfor ikke mere være medlem a vandværkets bestyrelse. Som ny formand blev valgt tømrermester Knud Jensen (den nuværende formand).

Tilbage til forsiden