Nutiden...
 
I 1984 blev der foretaget 2 nye boringer ved Sofiendalvej, men vandet var af dårlig kvalitet. I det hele taget ser det ud til at være vanskeligt at finde vand i området, men der fortsættes.

På et spørgsmål om havevanding svarede bestyrelsen i 1984: "At indfører havevanding nu, vil medføre dobbelt vandforbrug og det vil betyde salt i vandet"

Ledningsnettet blev (i 1985) opmålt til 27635 m. Der blev oppumpet 285.000 m3 og 45.000 m3 saltvand.

Forbrug 220 m3 pr. hustand pr. år.

Ifølge amtet må forbruget højst være 200 m3 pr. husstand pr. år.

Det blev vedtaget, at der skal opsættes vandmålere ved alle forbrugere inden 1. Juli 1987.

Nitratindhold på 42 (grænseværdi 50), mens Røjle Mose viste 14.

I september boredes der igen ved Sofiendalvej. Boringen gav 7 m3 vand/time, men vandet af en sådan kvalitet, at det ville kræve filtrering. Boringen blev opgivet.

Senere samme år forsøgtes en ny boring ved Chr. Danningsvej (Tunnelen) – intet vand.

Strib Vandværk har her over midten af 80’erne det samme store problem som det øvrige land: "Rent van i tilstrækkelige mængder."

best75.jpg (17336 bytes)

Tilbage til forsiden