"Moderne" Bekvemmeligheder
 
En af de store tekniske begivenheder i Strib har ganske givet været vandklosetternes indtog.

De første tre WC'er er blevet installeret i Badehotellet i 1912, og Niels Kaas, den daværende ejer, har måttet betale 25 kr. årligt for vand til dem.

wc.jpg (17639 bytes)

 
Mere almindelig er WC blevet i 1914, hvor der i nybyggerier gives tilladelse til at udlede vandet fra vandklosetter til kloakken, når det sker via en septiktank.
 
"Her giver vi blot en kort Oversigt over det nymodens, moderne tekniske Vidunder, som på dansk benævnes WC efter det originale Engelske Ord: Water Closets.

Installeringen kræver rindende indlagt Vand - helst under Tryk - samt tilsvarende Afløb til et moderne Kloaksystem, naar det gælder Byerne, eller til en saakaldt opsamlende Septiktank i mindre Bebyggelser.

Det forstaaes derfor, at der er Tale om en overmåde kostbar Opfindelse, som sikkert aldrig vil vinde Indpas andre Steder end i de deciderede højere Kredse, hvor man i forvejen udviser kedelige Tilbøjeligheder til manglende Sparsommelighed.

Bliver WC'er nogensinde for de nedre Samfundslag, skal der ske store Omvæltninger af det Bestående, og man maa sikkert gaa ud fra at Plebjeren altid vil vælge at investere sin Mønt i Krostuens Skørlevned fremfor i et WC!"

kap4_2.jpg (4532 bytes)

Tilbage til forsiden